DOLEŽAL - NB s.r.o.

DOLEŽAL - NB s.r.o., Lipová 756, Nový Bor 473 01, tel.: 487 722 290, 487 868 374-5, fax: 487 868 376, web: www.dolezalnb.cz, e-mail: info@dolezalnb.cz

DOLEŽAL - NB s.r.o.

UKONČENÍ PROVOZU GEODETICKÉ KANCELÁŘE A VEŠKERÝCH GEODETICKÝCH PRACÍ K 1.11.2019. DĚKUJEME ZA DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI.

Novinky

Výstavba:

  • vodovodů
  • kanalizací
  • čistíren odpadních vod
  • čerpacích stanic
  • propustků

Dále:

  • demolice stavebních objektů
  • veškeré stavební práce
  • veškeré výkopové a zemní práce
  • zemní práce strojem JCB
  • autodoprava
Kontakt

DOLEŽAL - NB s.r.o.
IČ: 250 49 119

Lipová 756, Nový Bor 473 01

tel.: 487 722 290, 487 868 374-5

e-mail: info@dolezalnb.cz

RECYKLAČNÍ CENTRUM

Činnost

Cihelná suť - recykláty

Betonová suť - recykláty

Kategorie přijímaných odpadů dle katalogu:
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 05 Zemina
17 05 04 Zemina a kameny

Podmínky příjmu:
Při dodání odpadů jsou odpady zatříděny dle druhů a kategorií a je specifikováno jejich množství.

Evidence odpadů:
Příjem odpadů a výdej recyklátů je evidován průběžně v rozsahu požadovaném zák.č.541/2020 Sb.

 Způsob zpracování:
- ručním tříděním tj.separací nežádoucích směsí
- tříděním a drcením pomocí třídícího a drtícího zařízení firmy
- nezpracovatelné příměsi jsou likvidovány v souladu s platnými
  právními předpisy

Produkt recyklace:
Tříděné a drcené recykláty použitelné pro obsypy, zásypy, terénní úpravy, podkladní vrstvy chodníků, komunikací a zpevněných ploch a obecně jako náhrada přírodního kameniva a písků.

Kontrola nezávadnosti:
Vhodnost použití recyklátů je dokladována prováděnými rozbory s vyhodnocením parametrů vhodného výluhu.

Platebni podmínky:
- hotovostní platba
- fakturační styk na základě objednávky
- množstevní slevy

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies